Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 28/09/2000

Bekrachtiging en afkondiging: 18/07/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/08/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 26/11/2003

Internationale ratificatie: 08/11/2003

Inwerkingtreding: 08/12/2003

pdf bestand395_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (229 kB)

pdf bestand395_Agreement in English.pdf (204 kB)

pdf bestand395_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (291 kB)

pdf bestand395_Advies van de SERV.pdf (50 kB)

pdf bestand395_Advies van de Raad van State.pdf (47 kB)

pdf bestand395_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (255 kB)

pdf bestand395_Decreet.pdf (109 kB)