Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 24/01/1991

Bekrachtiging en afkondiging: 15/07/1997

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/09/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 03/09/1999

Internationale ratificatie: 11/05/1999

Inwerkingtreding: 11/06/1999

pdf bestand283_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (109 kB)

pdf bestand283_Ondertekende akte in het Frans.pdf (140 kB)

pdf bestand283_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (287 kB)

pdf bestand283_Advies van de Raad van State.pdf (34 kB)

pdf bestand283_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (94 kB)

pdf bestand283_Decreet.pdf (81 kB)