Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 27/03/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 19/12/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/02/1999

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/10/1999

Internationale ratificatie: 04/03/1999

Inwerkingtreding: 04/04/1999

pdf bestand49_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (160 kB)

pdf bestand49_Agreement in English.pdf (80 kB)

pdf bestand49_Memorie van toelichting.pdf (201 kB)

pdf bestand49_Advies van de Raad van State.pdf (19 kB)

pdf bestand49_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (84 kB)

pdf bestand49_Decreet.pdf (189 kB)