Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 15/10/1997

Bekrachtiging en afkondiging: 19/12/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/02/1999

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/10/1999

Internationale ratificatie: 06/08/1999

Inwerkingtreding: 06/09/1999

pdf bestand52_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (151 kB)

pdf bestand52_Agreement in English.pdf (104 kB)

pdf bestand52_Memorie van toelichting.pdf (201 kB)

pdf bestand52_Advies van de Raad van State.pdf (19 kB)

pdf bestand52_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (84 kB)

pdf bestand52_Decreet.pdf (189 kB)

pdf bestand52_Bericht van inwerkingtreding.pdf (29 kB)