Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Georgië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 23/06/1993

Bekrachtiging en afkondiging: 26/05/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/06/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/10/1999

Internationale ratificatie: 03/06/1999

Inwerkingtreding: 03/07/1999

pdf bestand51_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (51 kB)

pdf bestand51_Agreement in English.pdf (333 kB)

pdf bestand51_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (456 kB)

pdf bestand51_Advies van de Raad van State.pdf (43 kB)

pdf bestand51_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (86 kB)

pdf bestand51_Decreet.pdf (14 kB)