Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Gabon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 27/05/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 19/07/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 31/08/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 18/05/2005

Internationale ratificatie: 28/04/2005

Inwerkingtreding: 28/05/2005

pdf bestand397_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (187 kB)

pdf bestand397_Ondertekende akte in het Frans.pdf (186 kB)

pdf bestand397_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (281 kB)

pdf bestand397_Advies van de SERV.pdf (83 kB)

pdf bestand397_Advies van de Raad van State.pdf (35 kB)

pdf bestand397_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (258 kB)

pdf bestand397_Decreet.pdf (112 kB)