Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 15/07/1992

Bekrachtiging en afkondiging: 15/07/1997

Publicatie decreet in Staatsblad: 10/09/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 04/08/1999

Internationale ratificatie: 1912/05/1999

Inwerkingtreding: 12/06/1999

pdf bestand58_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (142 kB)

pdf bestand58_Ondertekende akte in het Frans.pdf (434 kB)

pdf bestand58_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (320 kB)

pdf bestand58_Advies van de Raad van State.pdf (34 kB)

pdf bestand58_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (94 kB)

pdf bestand58_Decreet.pdf (64 kB)