Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Boeroendi inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoudHoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 13/04/1989

Publicatie tekst in Staatsblad: 26/09/1995

Internationale ratificatie: 13/08/1993

Inwerkingtreding: 12/09/1993

pdf bestand728_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (47 kB)

pdf bestand728_Akte in het Frans.pdf (48 kB)