Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Argentinië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 28/06/1990

Publicatie tekst in Staatsblad: 19/12/1995

Internationale ratificatie: 20/04/1994

Inwerkingtreding: 20/05/1994

pdf bestand196_Ondertekende akte en briefwisseling in het Nederlands.pdf (264 kB)

pdf bestand196_Ondertekende akte en briefwisseling in het Frans.pdf (304 kB)

pdf bestand196_Ondertekende akte in het Spaans.pdf (203 kB)