Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 04/03/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/02/2001

Internationale ratificatie: 09/02/2001

Inwerkingtreding: 09/03/2001

pdf bestand60_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (121 kB)

pdf bestand60_Ondertekende akte in het Frans.pdf (118 kB)

pdf bestand60_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (961 kB)

pdf bestand60_Advies van de Raad van State.pdf (33 kB)

pdf bestand60_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (48 kB)

pdf bestand60_Decreet.pdf (109 kB)