Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Hongkong inzake de bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 07/10/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 08/06/2001

Internationale ratificatie: 13/11/2000

Inwerkingtreding: 18/06/2001

pdf bestand366_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (202 kB)

pdf bestand366_Agreement in English.pdf (779 kB)

pdf bestand366_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (76 kB)

pdf bestand366_Advies van de Raad van State.pdf (40 kB)

pdf bestand366_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (60 kB)

pdf bestand366_Decreet.pdf (75 kB)