Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 11/07/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 08/06/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/07/2007

pdf bestand705_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (378 kB)

pdf bestand705_Agreement in English.pdf (215 kB)

pdf bestand705_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (351 kB)

pdf bestand705_Advies van de SERV.pdf (127 kB)

pdf bestand705_Advies van de Raad van State.pdf (318 kB)

pdf bestand705_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (166 kB)

pdf bestand705_Decreet.pdf (67 kB)