Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 06/06/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 01/09/2006

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/01/2010

Internationale ratificatie: 30/11/2009

Inwerkingtreding: 01/12/2009

pdf bestand623_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (198 kB)

pdf bestand623_Agreement in English.pdf (175 kB)

pdf bestand623_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (330 kB)

pdf bestand623_Advies van de SERV.pdf (112 kB)

pdf bestand623_Advies van de Raad van State.pdf (44 kB)

pdf bestand623_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (272 kB)

pdf bestand623_Decreet.pdf (28 kB)