Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 12/12/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 20/06/2008

Publicatie decreet in Staatsblad: 28/08/2008

Publicatie tekst in Staatsblad: 24/03/2011

Internationale ratificatie: 26/02/2011

Inwerkingtreding: 27/03/2011

pdf bestand727_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1023 kB)

pdf bestand727_Agreement in English.pdf (907 kB)

pdf bestand727_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (356 kB)

pdf bestand727_Advies van de SERV.pdf (185 kB)

pdf bestand727_Advies van de Raad van State.pdf (107 kB)

pdf bestand727_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (146 kB)

pdf bestand727_Decreet.pdf (71 kB)