Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 31/10/1997

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 16/01/2001

Internationale ratificatie: 08/01/2001

Inwerkingtreding: 08/01/2001

Opzegging: 01/04/2017

pdf bestand63_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (202 kB)

pdf bestand63_Agreement in English.pdf (104 kB)

pdf bestand63_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (71 kB)

pdf bestand63_Advies van de Raad van State.pdf (43 kB)

pdf bestand63_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (48 kB)

pdf bestand63_Decreet.pdf (87 kB)

pdf bestand63_Verslag 14e Gemengde Economische Commissie.pdf (4.99 MB)