Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 01/02/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 07/12/2001

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/01/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 24/07/2003

Internationale ratificatie: 18/09/2002

Inwerkingtreding: 18/10/2002

pdf bestand274_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (359 kB)

pdf bestand274_Agreement in English.pdf (253 kB)

pdf bestand274_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (75 kB)

pdf bestand274_Advies van de Raad van State.pdf (37 kB)

pdf bestand274_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (253 kB)

pdf bestand274_Decreet.pdf (68 kB)