Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 17/03/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 06/12/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/08/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 31/12/2002

Internationale ratificatie: 29/03/2004

Inwerkingtreding: 28/04/2004

pdf bestand107_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (129 kB)

pdf bestand107_Ondertekende akte in het Frans.pdf (163 kB)

pdf bestand107_Ondertekende akte in het Spaans.pdf (179 kB)

pdf bestand107_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (314 kB)

pdf bestand107_Advies van de SERV.pdf (31 kB)

pdf bestand107_Advies van de Raad van State.pdf (43 kB)

pdf bestand107_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (247 kB)

pdf bestand107_Decreet.pdf (168 kB)