Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Singapore betreffende de aanmoediging en bescherming van investeringen.

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 17/11/1978

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/03/1981

Internationale ratificatie: 27/11/1980

Inwerkingtreding: 27/11/1980

pdf bestand202_Vertaling van de akte + bijbehorende uitwisseling van brieven in het Nederlands.pdf (1.17 MB)

pdf bestand202_Agreement and exchange of letters in English.pdf (83 kB)