Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 01/02/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 17/02/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/02/2002

Internationale ratificatie: 14/01/2002

Inwerkingtreding: 14/01/2002

pdf bestand275_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (240 kB)

pdf bestand275_Agreement in English.pdf (120 kB)

pdf bestand275_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (76 kB)

pdf bestand275_Advies van de Raad van State.pdf (50 kB)

pdf bestand275_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (53 kB)

pdf bestand275_Decreet.pdf (121 kB)