Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 14/04/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/10/2006

pdf bestand609_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (601 kB)

pdf bestand609_Agreement in English.pdf (541 kB)

pdf bestand609_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (310 kB)

pdf bestand609_Advies van de SERV.pdf (14 kB)

pdf bestand609_Advies van de Raad van State.pdf (20 kB)

pdf bestand609_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (241 kB)

pdf bestand609_Decreet.pdf (87 kB)