Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 18/05/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 15/09/2006

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/05/2009

Internationale ratificatie: 27/04/2009

Inwerkingtreding: 27/05/2009

pdf bestand617_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (513 kB)

pdf bestand617_Agreement in English.pdf (445 kB)

pdf bestand617_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (309 kB)

pdf bestand617_Advies van de SERV.pdf (74 kB)

pdf bestand617_Advies van de Raad van State.pdf (32 kB)

pdf bestand617_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (268 kB)

pdf bestand617_Decreet.pdf (27 kB)