Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 18/07/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 08/06/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/07/2007

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/12/2009

Internationale ratificatie: 19/06/2009

Inwerkingtreding: 01/09/2009

pdf bestand676_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (221 kB)

pdf bestand676_Agreement in English.pdf (185 kB)

pdf bestand676_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (343 kB)

pdf bestand676_Advies van de SERV.pdf (64 kB)

pdf bestand676_Advies van de Raad van State.pdf (318 kB)

pdf bestand676_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (167 kB)

pdf bestand676_Decreet.pdf (70 kB)