Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Macedonische Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 17/02/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 07/12/2001

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/01/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/05/2003

Internationale ratificatie: 04/10/2002

Inwerkingtreding: 04/11/2002

pdf bestand278_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (114 kB)

pdf bestand278_Agreement in English.pdf (126 kB)

pdf bestand278_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (75 kB)

pdf bestand278_Advies van de Raad van State.pdf (46 kB)

pdf bestand278_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (270 kB)

pdf bestand278_Decreet.pdf (77 kB)