Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Oosterse Republiek Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 04/11/1991

Bekrachtiging en afkondiging: 15/07/1997

Publicatie decreet in Staatsblad: 10/09/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/10/1999

Internationale ratificatie: 23/03/1999

Inwerkingtreding: 23/04/1999

pdf bestand57_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (140 kB)

pdf bestand57_Ondertekende akte in het Frans.pdf (433 kB)

pdf bestand57_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (357 kB)

pdf bestand57_Advies van de Raad van State.pdf (34 kB)

pdf bestand57_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (94 kB)

pdf bestand57_Decreet.pdf (76 kB)