Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 18/05/2001

Bekrachtiging en afkondiging: 04/04/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/05/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 17/07/2002

pdf bestand447_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (195 kB)

pdf bestand447_Ondertekende akte in het Frans.pdf (132 kB)

pdf bestand447_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (257 kB)

pdf bestand447_Advies van de SERV.pdf (20 kB)

pdf bestand447_Advies van de Raad van State.pdf (43 kB)

pdf bestand447_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (250 kB)

pdf bestand447_Decreet.pdf (70 kB)