Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 24/04/1991

Bekrachtiging en afkondiging: 08/03/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/04/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 06/02/1997

Internationale ratificatie: 17/09/2002

Inwerkingtreding: 17/10/2002

pdf bestand65_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (129 kB)

pdf bestand65_Ondertekende akte in het Frans.pdf (138 kB)

pdf bestand65_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (305 kB)

pdf bestand65_Advies van de SERV.pdf (17 kB)

pdf bestand65_Advies van de Raad van State.pdf (67 kB)

pdf bestand65_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (263 kB)

pdf bestand65_Decreet.pdf (67 kB)