Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 29/05/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 06/05/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/06/2011

pdf bestand838_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.09 MB)

pdf bestand838_Agreement in English.pdf (929 kB)

pdf bestand838_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (2.78 MB)

pdf bestand838_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (196 kB)

pdf bestand838_Advies van de Raad van State.pdf (217 kB)

pdf bestand838_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (285 kB)

pdf bestand838_Decreet.pdf (67 kB)