Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) enerzijds en de Arabische Republiek Egypte anderzijds inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 28/02/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 08/03/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/04/2007

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/01/2003

Internationale ratificatie: 24/04/2002

Inwerkingtreding: 24/05/2002

pdf bestand291_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (65 kB)

pdf bestand291_Ondertekende akte in het Frans.pdf (75 kB)

pdf bestand291_Agreement in English.pdf (77 kB)

pdf bestand291_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (305 kB)

pdf bestand291_Advies van de SERV.pdf (17 kB)

pdf bestand291_Advies van de Raad van State.pdf (67 kB)

pdf bestand291_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (263 kB)

pdf bestand291_Decreet.pdf (67 kB)