Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek van Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 14/08/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 05/03/2003

Internationale ratificatie: 14/11/200302

Inwerkingtreding: 14/03/2003

Opzegging: 07/09/2012

Beƫindiging: 13/03/2013

pdf bestand141_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (351 kB)

pdf bestand141_Agreement in English.pdf (287 kB)

pdf bestand141_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (83 kB)

pdf bestand141_Advies van de Raad van State.pdf (31 kB)

pdf bestand141_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (60 kB)

pdf bestand141_Decreet.pdf (113 kB)