Overeenkomst tussen België en Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Servië en de UNMIK inzake de voorrechten en immuniteiten van het secretariaat van de CEFTA

Korte inhoud: De overeenkomst moet de voorrechten en immuniteiten nader bepalen die vereist zijn voor het functioneren het secretariaat van de Centraal-Europese Vrijhandelsovereenkomst en voor de goede uitvoering door het personeel van zijn opdracht.

Ondertekening: 26/06/2008

Bekrachtiging en afkondiging: 18/12/2009

Publicatie decreet in Staatstblad: 27/01/2010

Publicatie tekst in Staatsblad: 16/09/2014

Internationale ratificatie: 25/06/2014

Inwerkingtreding: 25/07/2014

pdf bestand805_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (44 kB)

pdf bestand805_Agreement in English.pdf (2.88 MB)

pdf bestand805_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (1.73 MB)

pdf bestand805_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (73 kB)

pdf bestand805_Advies van de Raad van State.pdf (981 kB)

pdf bestand805_Verslag Commissie van het Vlaams Parlement.pdf (255 kB)

pdf bestand805_Decreet.pdf (105 kB)