Overeenkomst tot wijziging van het verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme

Korte inhoudHet Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is de opvolger van het tijdelijk noodfonds, de Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit (EFSF). Het ESM is sinds oktober 2012 operationeel. Het is opgericht als een internationale financiële instelling en doet dienst als het permanent noodfonds. Inmiddels werd een akkoord bereikt over een aantal wijzigingen met betrekking tot de hervorming van het ESM. Die wijzigingen vormen een noodzakelijke stap in de versterking van de Economische en Monetaire Unie zoals dit door de Eurogroep en de Europese Raad wordt nagestreefd.

Ondertekening: 27/01/2021

Bekrachtiging en afkondiging: 26/11/2021

pdf bestand1249_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (181 kB)

pdf bestand1249_ESM-Vedrag.pdf (135 kB)

pdf bestand1249_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (248 kB)

pdf bestand1249_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (205 kB)

pdf bestand1249_Decreet.pdf (80 kB)