Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting

Korte inhoud: De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie die zich richt op de versterking van het biregionale partnerschap tussen de EU en de EU-lidstaten, en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten.

Ondertekening: 25/10/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/11/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/11/2018

Internationale ratificatie: 08/11/2018

pdf bestand1159_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (353 kB)

pdf bestand1159_Unilaterale_verklaring.pdf (41 kB)

pdf bestand1159_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (218 kB)

pdf bestand1159_Advies Raad van State.pdf (178 kB)

pdf bestand1159_Decreet.pdf (49 kB)