Overeenkomst tot bijdrage aan het trustfonds "the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP )" tussen het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling en het Departement internationaal Vlaanderen

Korte inhoud: IFAD - Flemish Department of Foreign Affairs Contribution Agreement to the ASAP Trust Fund     

Ondertekening: 15/10/2014

pdf bestand1100_Ondertekende akte in het Engels.pdf (981 kB)