Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie

Korte inhoud: In bilaterale investeringsovereenkomsten (“bilateral investment treaties” of BIT’s) wordt vastgesteld onder welke voorwaarden investeringen tussen twee staten verlopen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de arbitrageclausules in bilaterale investeringsovereenkomsten (BIT) tussen de lidstaten niet verenigbaar zijn met het Europees recht. Er werd beslist om een plurilaterale overeenkomst op te stellen teneinde toe te laten de intra-EU BIT’s gelijktijdig en op een gecoördineerde wijze te beëindigen.

Ondertekening: 05/05/2020

pdf bestand1242_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (4.13 MB)