Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie

Korte inhoud: In bilaterale investeringsovereenkomsten (“bilateral investment treaties” of BIT’s) wordt vastgesteld onder welke voorwaarden investeringen tussen twee staten verlopen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de arbitrageclausules in bilaterale investeringsovereenkomsten (BIT) tussen de lidstaten niet verenigbaar zijn met het Europees recht. Er werd beslist om een plurilaterale overeenkomst op te stellen teneinde toe te laten de intra-EU BIT’s gelijktijdig en op een gecoördineerde wijze te beëindigen.

Ondertekening: 05/05/2020

Bekrachtiging en afkondiging: 26/11/2021

pdf bestand1242_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (4.13 MB)

pdf bestand1242_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (198 kB)

pdf bestand1242_Advies Raad van State.pdf (190 kB)

pdf bestand1242_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (141 kB)

pdf bestand1242_Decreet.pdf (106 kB)