Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het VN-Verdrag van Montego Bay inzake het recht van de zee

Korte inhoud: Deel XI van het Zeerechtverdrag regelt met name de exploitatie van de minerale rijkdommen (in casu voornamelijk metaalknollen) in de zeebodem, voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht van de staten.

Ondertekening: 29/07/1994

Bekrachtiging en ondertekening: 14/07/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/08/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 16/09/1999

Internationale ratificatie: 13/11/1998

Inwerkingtreding; 13/12/1998

pdf bestand160_Nederlandse vertaling.pdf (170 kB)

pdf bestand160_Agreement relating to the implementation of part XI and annex in English.pdf (399 kB)

pdf bestand160_Toelichtingsnota van de Europese Commissie.pdf (33 kB)

pdf bestand160_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (132 kB)

pdf bestand160_Advies van de Raad van State.pdf (90 kB)

pdf bestand160_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (668 kB)

pdf bestand160_Decreet.pdf (67 kB)