Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en partnerschapsovereenkomst tussen de Federale Archieven van Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst

Korte inhoud: De leden van de Internationale Commissie ondertekenden op 9 december 2011 twee nieu­we overeenkomsten met betrekking tot de taken en het beheer van de ITS. Het betreft enerzijds de overeenkomst betreffende de Internationale Opsporingsdienst en anderzijds de partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst.

Ondertekening: 09/12/2011

Bekrachtiging en afkondiging: 08/03/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 04/04/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 01/06/2016

Internationale ratificatie: 30/03/2016

Toepassing voorlopig: 01/01/2013

Inwerkingtreding: 01/04/2016

pdf bestand975_Vertaling van de overeenkomst in het Nederlands.pdf (81 kB)

pdf bestand975_Ondertekende overeenkomst in het Engels.pdf (1.33 MB)

pdf bestand975_Vertaling van de partnerschapsovereenkomst in het Nederlands.pdf (40 kB)

pdf bestand975_Ondertekende partnerschapsovereenkomst in het Engels.pdf (603 kB)

pdf bestand975_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (271 kB)

pdf bestand975_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (361 kB)

pdf bestand975_Advies van de Raad van State.pdf (145 kB)

pdf bestand975_Decreet.pdf (51 kB)