Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld (UNESCO)

Korte inhoud: Overeenkomst inzake bescherming cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld

Ondertekening: 16/11/1972

Bekrachtiging en afkondiging: 01/06/1994

Publicatie decreet in Belgisch Staatsblad: 05/08/1994

Publicatie tekst in Belgisch Staatsblad: 06/11/1996

Internationale ratificatie: 24/07/1996

Inwerkingtreding: 24/10/1996

pdf bestand15_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (149 kB)

pdf bestand15_Ondertekende akte in het Frans.pdf (90 kB)

pdf bestand15_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (281 kB)

pdf bestand15_Advies van de Raad van State.pdf (16 kB)

pdf bestand15_Verslag commissie Vlaamse Raad.pdf (188 kB)

pdf bestand15_Decreet.pdf (32 kB)