Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Korte inhoud: Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een internationaal klimaatverdrag dat alle Partijen, en niet enkel geïndustrialiseerde Partijen, verenigt in de strijd tegen klimaatverandering, met een verbeterde ondersteuning voor ontwikkelingslanden.

Ondertekening: 22/04/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 25/11/2016

Publicatie decreet in Belgisch Staatsblad: 21/12/2016

Publicatie tekst in Belgisch Staatsblad: 26/04/2017

Internationale ratificatie: 06/04/2017

Inwerkingtreding: 06/05/2017

pdf bestand1140_Ondertekende akte in het Engels.pdf (4.33 MB)

pdf bestand1140_vertaling in het Nederlands.pdf (305 kB)

pdf bestand1140_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (1014 kB)

pdf bestand1140_Advies van de MinaRaad.pdf (207 kB)

pdf bestand1140_advies Raad van State.pdf (130 kB)

pdf bestand1140_Decreet.pdf (62 kB)