Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen (o.a. kinderbijslag).

Ondertekening: 18/02/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 25/01/2019

Publicatie decreet in Staatsblad: 12/02/2019

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/05/2022

Inwerkingtreding: 01/06/2022

pdf bestand1102_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.22 MB)

pdf bestand1102_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.1 MB)

pdf bestand1102_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (192 kB)

pdf bestand1102_Decreet.pdf (76 kB)