Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen (o.a. kinderbijslag).

Ondertekening: 18/02/2014

pdf bestand1102_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.22 MB)

pdf bestand1102_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.1 MB)

pdf bestand1102_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (192 kB)