Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen (o.a. kinderbijslag).

Ondertekening: 28/03/2013

Bekrachtiging en afkondiging: 08/07/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/08/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/05/2017

Inwerkingtreding: 01/05/2017

pdf bestand1103_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.47 MB)

pdf bestand1103_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.26 MB)

pdf bestand1103_Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin.pdf (244 kB)

pdf bestand1103_Advies van de Raad van State.pdf (150 kB)

pdf bestand1103_Decreet.pdf (47 kB)