Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Turkije

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen (o.a. kinderbijslag).

Ondertekening: 11/04/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 08/07/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/08/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 13/09/2018

pdf bestand1104_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.58 MB)

pdf bestand1104_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.4 MB)

pdf bestand1104_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (213 kB)

pdf bestand1104_Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin.pdf (244 kB)

pdf bestand1104_Advies Raad van State.pdf (150 kB)

pdf bestand1104_Decreet.pdf (48 kB)