Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten

Korte inhoud: De overeenkomst regelt de deelname van Kroatië aan de EER, nadat het op 1 juli 2013 toegetreden is tot de EU. De drie daarmee verband houdende overeenkomsten betreffen a) het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014 naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, b) het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie en c) het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

Ondertekening: 05/11/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 30/10/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 26/11/2015

Internationale ratificatie: 15/07/2016

pdf bestand1115_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (3.02 MB)

pdf bestand1115_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (209 kB)

pdf bestand1115_Advies van de Raad van State.pdf (154 kB)

pdf bestand1115_Decreet.pdf (1.14 MB)