Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte

Korte inhoud: De voorliggende overeenkomst regelt de deelname van Bulgarije en Roemenië aan de EER, nadat beide landen op 1 januari 2007 toegetreden zijn tot de EU.

Ondertekening: 25/07/2007

Bekrachtiging en afkondiging: 20/06/2008

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/08/2008

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/02/2012

Internationale ratificatie: 29/03/2010

Inwerkingtreding: 09/11/2011

pdf bestand769_Akte in het Nederlands.pdf (3.27 MB)

pdf bestand769_Agreement in English.pdf (3.22 MB)

pdf bestand769_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (290 kB)

pdf bestand769_Advies van de SERV.pdf (153 kB)

pdf bestand769_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (402 kB)

pdf bestand769_Advies van de Raad van State.pdf (246 kB)

pdf bestand769_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (156 kB)

pdf bestand769_Decreet.pdf (64 kB)