Over ons - dCSG

Dossierbehandeling en transparantie

Met het oog op een veiliger wereld versterkt de dienst Controle Strategische Goederen (dCSG) haar controle op de internationale handel van strategische goederen. De dCSG wil transparantie bieden over de behandeling en de resultaten van het aanvraagproces voor in-, uit- en doorvoervergunningen. Zij streeft naar een efficiënte dienstverlening zonder administratieve overlast, met aandacht voor een grondige, zorgvuldige en consequente analysepraktijk.

Compliance en toezicht

Met exportcontrole als beleidsinstrument zet de dCSG zich mee in voor de bescherming van de Vlaamse economische belangen. Het waakt er tegelijk over dat Vlaamse strategische goederen en kennis niet worden aangewend voor malafide doeleinden. Daarbij zetten we in op ketenoverleg met andere overheidspartners om ervoor te zorgen dat we zowel op beleidsmatig als operationeel vlak onze acties op elkaar afstemmen. We gaan daarnaast in dialoog met onze stakeholders en sensibiliseren onze industrie en onderzoekswereld over verantwoord ondernemen.

Outreach en internationale draagkracht

De dCSG werkt proactief mee aan een Europese en wereldwijde versterking van het exportcontrolesysteem. Deze opdracht vergt een prominente aanwezigheid van de Vlaamse expertise in de debatten binnen multilaterale exportcontrole-organisaties. We gaan actief in gesprek met andere landen. We delen beste praktijken en staan hen bij met de implementatie van de basisregels van exportcontrole. Binnen Europa moet het uitgangspunt sowieso harmonisering zijn: we blijven ijveren voor een gelijk Europees speelveld door de Europese agenda mee te bepalen, zonder dat we de eigen lat lager leggen. 

We bouwen onze kennis en expertise over strategische goederen en de internationale handel daarvan uit. We zetten dit om in een kwaliteitsvol beleid en dragen onze beste praktijken over transparantie en gedegen regels wereldwijd uit.