Oproep Verankering van de Internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen 2018

Aan de slag met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling in Vlaanderen

De Vlaamse overheid kent een subsidie van 1.077.000 euro toe aan 6 subsidies rond het verankeren van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen

Startdatum project: tussen 15 december 2018 en 1 februari 2019 

DE STEDENBAND ONTWIKKEL(D)(T)

Trekker: Herent
Doelstelling: Drie gemeenten werken aan concrete aanpassingen op gemeentelijk vlak binnen het kader van een zelf gekozen SDG in samenspraak met een partnergemeente in Latijns Amerika
Partner: Edegem / Brasschaat / Levuur / Cimic
Bedrag: 177 100 euro

 • Een matchingstraject tussen politiek, middenveld en administratie, via burgerparticipatie en met aandacht voor interculturaliteit
 • Opbouwen van wederzijdse dialoog en ondernemen van acties
 • Leerproces rond het specifiek gekozen thema, rond participatie en wederkerigheid en rond het globale aspect van stedenbanden
 • Kennisdeling op Vlaams en internationaal niveau als leerwijzer voor andere steden en gemeenten

Op weg naar échte ketenverantwoordelijkheid in de publieke sector: een Human Rights Due Diligence aanpak bij universitaire instellingen en ziekenhuizen

Trekker: KUL HIVA
Doelstelling: Via een actie-onderzoek in KU Leuven en UZ Leuven hoopt dit project de Human Rights Due Diligence principes te verankeren in Vlaanderen.
Partners: UZ Leuven / The Shift / Rikolto / VLIR-UOS
Bedrag: 179 520 euro

De belangrijkste toeleveringsketens worden in kaart gebracht, de analyse van mogelijke mensenrechtenschendingen binnen de geselecteerde ketens wordt gekoppeld aan concrete initiatieven om deze schendingen te voorkomen of verhelpen. Deze ervaringen worden vertaald in een HRDD-gids

https://hiva.kuleuven.be/sites/sustainablesupplychains

DE VOORUITDAGING 

Trekker: Give a Day
Doelstelling: Jongeren laten participeren en aanzetten tot actie voor maatschappelijke verandering. Daarnaast wil men hen vooral motiveren om erna actief te blijven in het vrijwilligerswerk.
Partners: VVSG / Comundos
Bedrag: 179.941,30 euro

 • VIa een digitaal platform en met vernieuwende methoden jongeren matchen aan organisaties
 • Scholen ondersteunen zodat de praktijkuren van de studenten kunnen bijdragen aan het realiseren van de SDG's
 • Opstellen van een internationale dialoog en actief bijdragen aan mondiale oplossingen

BEDRIJVEN EN DE INCLUSIEVE SDG'S

Trekker: Çavaria
Doelstelling: Bedrijven bewust maken van LGBT-rechten, een mentaliteitswijziging bekomen binnen bedrijven om discriminerende praktijken aan de kaak te stellen. De SDGs worden als kader gebruikt om meer inclusie op de werkvloer te bekomen.
Partner: FOS / South African LGBT+ Management Forum
Bedrag: 153 246,5 euro

 • Uitwerking van een e-learning tool in samenwerking met Zuid-Afrika
 • De e-learning tool wordt nadien gepromoot bij bedrijven en de verdere verspreiding in Zuid-Afrika wordt onderzocht

https://cavaria.be/bedrijven-en-de-inclusieve-sdgs 

SPORT ALS ONTWIKKELINGSTOOL: innoverende methodologie ter stimulatie van beleidsacties voor organisatie- en systeemverandering

Trekker: KBVB
Doelstelling: De Belgische KBVB en de voetbalbond van Malawi (FAM) willen hun beleid ophangen aan de Agenda 2030 en deze verankeren in de organisatie en beleidsprocessen
Partners: Route 2030 / FAM (Voetbalfederatie Malawi)
Bedrag: 173.690 euro

 • Organisationele (Nationale sportvereniging) en institutionele verandering (Sport en SDGs) via een participatief proces: het in kaart brengen van de belanghebbenden en de impactketen, materialiteitsanalyse, actieplan/indicatoren voor werkgroepen en implementatie.
 • Uitdagingen en best practices worden uitgewisseld en nieuwe projecten in Malawi in het kader van de SDG’s worden geïdentificeerd.

FAIR ICT FLANDERS

Trekker: Catapa
Doelstelling: Verduurzaming van het ICT aankoop- en verwerkingsbeleid van overheden, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven in Vlaanderen
Partners: Bond Beter Leefmilieu / Ondernemers voor Ondernemers
Bedrag: 179.850 euro

Dit project beoogt een verduurzaming van het ICT-aankoop- en verwerkingsbeleid van overheden, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven in Vlaanderen. De doelstellingen van het project zijn dat de criteria van een fair en circulair ICT aankoopbeleid met nadruk op maximaal hergebruik, gekend zijn door gemeenten, steden en provincies, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven.

Na afloop zullen bovendien concrete stappen ondernomen zijn om deze verduurzaming te bereiken in Vlaanderen met het oog op de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van lokale gemeenschappen in het Globale Zuiden.

Website van Fair ICT Flanders (Catapa)