Opnieuw Nederlandstalig onderwijs in buitenland

  • 13 december 2017

Op 12 december werd op het Comité van Ministers van de Taalunie bekendgemaakt dat Nederland opnieuw investeert in Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. Door deze investering kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les volgen in hun moedertaal. De toegang van Vlaamse leerlingen tot Nederlandse scholen in het buitenland past binnen de afgesproken compensatie voor het groot aantal Nederlanders in het Vlaams onderwijs.

Minister van Onderwijs, Hilde Crevits is tevreden met de beslissing van haar collega om volgend jaar 3 miljoen euro te investeren. De nieuwe structurele financiering zal de kwaliteit, het aanbod en de toegankelijkheid voor Vlaamse leerlingen in het buitenland ten goede komen.

Meer info: Taalunie