Opleiding defensiegerelateerde producten voor beginners

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Bent u nieuw in de wereld van de internationale handel in defensiegerelateerde producten? Of hebt u reeds enkele jaren ervaring achter de rug? Twijfelt u over de vergunningsplicht van uw goederen? Mag u exporteren naar bepaalde klanten? Welke soort vergunningen bestaan er?
              
Indien u kampt met deze vragen steekt u ongetwijfeld iets op van de infosessie rond de in-, uit-, en doorvoer van defensiegerelateerde producten, aangeboden door de dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse Overheid. Deze sessie geeft u een goed inzicht in de basisprincipes van de Vlaamse regelgeving en praktijk.
Ten eerste gaat deze sessie in op het toepasselijke wettelijke kader, waarbij wordt verduidelijkt in welke gevallen een vergunning noodzakelijk is. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning.
Ten tweede licht de sessie de criteria toe van het Vlaamse Wapenhandeldecreet op basis waarvan concrete vergunningsaanvragen worden geanalyseerd.
Tenslotte demonstreert deze sessie op praktische wijze de functionaliteiten van het recent gelanceerde Digitaal Loket, waarlangs u vergunningen dient aan te vragen.

Tijdens en na deze sessie krijgt u uitgebreid de tijd om van gedachten te wisselen met medewerkers van de dienst Controle Strategische Goederen, waarbij u een antwoord krijgt op mogelijke juridische, technische of praktische vragen. De plaatsen voor deze infosessie zijn beperkt, aarzel dus niet om u vandaag nog in te schrijven en zo een beter inzicht te krijgen in de Vlaamse regelgeving en praktijk rond de controle op internationale handel in defensiegerelateerde producten.

Deze opleiding gaat door op 14 oktober 2020 van 10u tot 13u en dit als een live online opleiding via Microsoft Teams. Indien u reeds ingeschreven was voor de opleiding van 4 juni of u zich nu inschrijft zullen wij u enkele dagen voor de opleiding contacteren met de link naar de online vergadering. Via het formulier hieronder kan u zich inschrijven voor deze online opleiding.