Opleiding defensiegerelateerde producten voor beginners

Bent u nieuw in de wereld van de internationale handel in defensiegerelateerde producten? Of hebt u reeds enkele jaren ervaring achter de rug? Twijfelt u over de vergunningsplicht van uw goederen? Mag u exporteren naar bepaalde klanten? Welke soort vergunningen bestaan er?
              
Indien u kampt met deze vragen steekt u ongetwijfeld iets op van de infosessie rond de in-, uit-, en doorvoer van defensiegerelateerde producten, aangeboden door de dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse Overheid. Deze sessie geeft u een goed inzicht in de basisprincipes van de Vlaamse regelgeving en praktijk.
Ten eerste gaat deze sessie in op het toepasselijke wettelijke kader, waarbij wordt verduidelijkt in welke gevallen een vergunning noodzakelijk is. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning.
Ten tweede licht de sessie de criteria toe van het Vlaamse Wapenhandeldecreet op basis waarvan concrete vergunningsaanvragen worden geanalyseerd.
Tenslotte demonstreert deze sessie op praktische wijze de functionaliteiten van het recent gelanceerde Digitaal Loket, waarlangs u vergunningen dient aan te vragen.

Tijdens en na deze sessie krijgt u uitgebreid de tijd om van gedachten te wisselen met medewerkers van de dienst Controle Strategische Goederen, waarbij u een antwoord krijgt op mogelijke juridische, technische of praktische vragen. De plaatsen voor deze infosessie zijn beperkt, aarzel dus niet om u vandaag nog in te schrijven en zo een beter inzicht te krijgen in de Vlaamse regelgeving en praktijk rond de controle op internationale handel in defensiegerelateerde producten.

Deze opleiding gaat normaal gezien door in het najaar van 2020 en dit in het Herman Teirlinckgebouw. Gezien de huidige Corona crisis hebben we de opleiding van 4 juni 2020 moeten cancelen. Indien u reeds ingeschreven was of u zich nu inschrijft zullen wij u zo snel mogelijk contacteren wanneer we zicht hebben op een concrete datum in het najaar van 2020 wanneer deze opleiding, veilig voor ieders gezondheid, kan doorgaan. Via het formulier hieronder kan u zich inschrijven op de contactlijst voor deze opleiding.