Opgeleide Roma-jongeren leiden naar kwaliteitsvol werk

  • 18 december 2017

Op 18 december besliste Minister-president Bourgeois om een subsidie van € 25.000 toe te kennen aan de Hongaarse stichting Autonómia. Die zal opgeleide Roma-jongeren in Hongarije helpen bij hun zoektocht naar kwaliteitsvol werk.

Met het project “Een brug slaan tussen opleiding en werk voor Roma-jongeren” wil deze stichting  Roma-jongeren meer kansen bieden op de arbeidsmarkt.

Ook zullen er acties ondernomen worden om vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. De stichting  zal daarvoor samenwerken met de Stad Gent, en bestaande goede praktijken uitwisselen.

Het project past in de uitvoering van het Vlaams Actieplan MOE-Roma (Midden- en Oost-Europese landen). En zo ook in het Europees beleid om de sociaal-economische  positie en sociale inclusie van Roma te verbeteren. 

Agentschap Integratie & Inburgering 

Stad Gent, Intra-Europese migratie in de praktijk:

Autonómia Foundation