Oostenrijk

De nauwe banden tussen Vlaanderen en Oostenrijk bestonden reeds in de 18e eeuw (1715-1797), wanneer de Zuidelijke Nederlanden een autonoom deel vormden binnen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Een periode die zowel in Vlaanderen als in Wenen zijn bouwkundige en culturele sporen heeft nagelaten.

Sinds 1994 heeft Vlaanderen een Afvaardiging in Wenen. Sedertdien zijn de bilaterale contacten intenser geworden en geniet Vlaanderen een steeds grotere bekendheid.  De afgevaardigde van Vlaanderen in Centraal Europa heeft als ambtsgebied naast Oostenrijk ook Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië. De gesprekspartners zijn zowel de beleidsmakers, lokale overheden en het brede sociale middenveld, maar ook de internationale instellingen die in het ambtsgebied zijn gevestigd. De afgevaardigde is actief op alle terreinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, behalve de taken die door Flanders Investment & Trade en Toerisme Vlaanderen worden ingevuld.

Thema's die in Vlaanderen de kwaliteit van onze samenleving bepalen, genieten grote aandacht. Vermeldenswaardig zijn de structurele samenwerking met het Kunsthistorisches Museum – met haar indrukwekkende collectie werken van Bruegel, Rubens en Van Dyck – en het internationale festival voor hedendaagse dans ImPulsTanz.